Restruktūrizavimo plano gidas – verslo ateičiai

Restruktūrizavimas

2024-01-25

Restruktūrizavimo plano rengimo gairės 2024 metams yra būtinos priemonės įmonėms, kurios susiduria su finansiniais sunkumais. Šios gairės yra naudingos ne tik įmonės vadovams, bet ir kreditoriams, nemokumo administratoriams bei kitiems suinteresuotiems asmenims. Jos padeda suprasti ir parengti restruktūrizavimo planą, kuris yra būtinas norint išsaugoti įmonės veiklą ir išvengti bankroto.

Restruktūrizavimo plano gidas - verslo ateičiai

Restruktūrizavimo planas

Restruktūrizavimo planas yra dokumentas, kuriame išdėstomi visi susitarimai tarp įmonės ir jos kreditorių, taip pat nustatomos teisės ir pareigos, reikalingos restruktūrizavimo procesui. Šis planas yra pagrindinis įrankis, padedantis įveikti finansinius sunkumus ir grąžinti įmonę į stabilų veiklos kelį.

Pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą (toliau – JANĮ), restruktūrizavimas yra formalus procesas, kurio metu įmonė ir jos kreditoriai susitaria dėl veiklos pertvarkymo. Tai apima ne tik finansinius aspektus, bet ir įmonės veiklos modelio keitimą, siekiant išsaugoti jos gyvybingumą.

Plano rengimas ir jo etapai

Restruktūrizavimo plano rengimas prasideda nuo įmonės būklės analizės, apimant finansinius ir veiklos aspektus. Svarbu, kad įmonės vadovai atsikratytų bet kokios psichologinės baimės, susijusios su galimu verslo nesėkmės įvertinimu kaip asmenine nesėkme. Toks požiūris gali trukdyti laiku priimti ir įgyvendinti svarbius sprendimus.

Etapai, būtini restruktūrizavimo plano parengimui:

  • Išsamus įmonės finansinės ir veiklos būklės įvertinimas;
  • derybos su esamais ir potencialiais kreditoriais dėl finansinės paramos, įskaitant tarpinį ir naują finansavimą;
  • nemokumo administratoriaus paieška ir derybos su juo, dėl jo kandidatavimo/atstovavimo;
  • kitos susijusios organizacinės priemonės, kurios  reikalingos restruktūrizavimo planui parengti.

Kas dar svarbu restruktūrizavimo planui?

Svarbu pabrėžti, kad veiksmingas restruktūrizavimo planas negali būti sukurtas nežinant tikslios įmonės turto padėties. Tikslus turto, stiprybių ir silpnybių įvertinimas yra būtinas norint sukurti realistišką ir įgyvendinamą planą. Įmonės strategija turėtų apimti konkrečias priemones finansinių sunkumų įveikimui, skolų grąžinimui kreditoriams ir konkurencingumo atkūrimui. Visa tai reikalauja ne tik teisinių ir finansinių žinių, bet ir gebėjimo realistiškai įvertinti įmonės galimybes bei aplinką. Restruktūrizavimo planas nėra vien tik dokumentas, kuris apima visus išvardintus etapus, o strateginis žingsnis, kuris leidžia įmonei atsistoti ant „kojų” finansiškai ir morališkai.