Restruktūrizavimas

Nuo ko pradėti įmonės restruktūrizavimo procesą, kokios pasekmės, kokie žingsniai. Administratoriaus konsultacijos, dokumentų ir procesų tvarkymas. Įmonių restruktūrizavimas, administravimas, pasekmės 2024 m.

Kas yra įmonių restruktūrizavimas?

Įmonių restruktūrizavimas yra procesas, padedantis įmonėms atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Tai apsaugo įmonę nuo kreditorių veiksmų, stabdo turto areštą, palūkanų ar netesybų skaičiavimą, ir suteikia galimybę atkurti įmonės mokumą bei grąžinti skolas.

Kam netaikomas restruktūrizavimo procesas?

Restruktūrizavimas netaikomas įmonėms, susijusioms su finansinėmis operacijomis, pvz., bankams, kredito unijoms, kreditus teikiančioms įmonėms, draudimo bendrovėms, investiciniams fondams, vertybinių popierių biržoms, tarpininkams ir kt.

Kas yra Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas?

2020 m. sausio mėn. įsigaliojęs šis įstatymas sukūrė sąlygas juridinių asmenų nemokumo procesams, išlaikant interesų pusiausvyrą tarp kreditorių ir juridinio asmens.

Kaip vyksta restruktūrizavimo procesas?

Proceso metu įmonė privalo sudaryti sunkumų pašalinimo planą, aptarti veiksmų planą su kreditoriais, partneriais, tiekėjais. Planas tvirtinamas įmonės dalyvių susirinkime. Vadovai gali prašyti finansinės pagalbos ar nuolaidų iš kreditorių. Teismui teikiamas prašymas dėl nemokumo ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nurodant proceso administratoriaus kandidatūrą.

Kada pradedamas teisinis restruktūrizavimas?

Restruktūrizacija gali būti pradėta dėl įvairių priežasčių, tiek išorinių (pvz., dėl trečiųjų asmenų reikalavimų, rinkos reguliavimo, konkurencinės aplinkos pokyčių), tiek vidinių (nesėkmingos investicijos, nekompetencija, netinkamas piniginių srautų valdymas, įsipareigojimų nevykdymas, per didelė rizika).

Kodėl kai kurios įmonės nesėkmingai baigia restruktūrizavimo procesą?

Pagal specialistų duomenis, daug restruktūrizavimo procesų baigiasi dėl vadovų atvirumo stokos, vengimo bendrauti su kreditoriais, ar ignoravimo bendravimo su partneriais ir tiekėjais.

Kokią pagalbą teikiame?

Mes teikiame konsultacijas ir pagalbą visais restruktūrizavimo klausimais, padedame įmonėms atkurti mokumą ir išvengti bankroto, taip pat rengiame veiksmų planus ir padedame juos įgyvendinti.

Susidūrėte su sunkumais įmonėje,
patarsime ir padėsime visais restruktūrizavimo klausimais!

2024-01-27

Įmonės valdymo ir nemokumo procesų sudėtingumo supratimas yra būtinas bet kuriam verslo profesionalui. Šiame straipsnyje išnagrinėsime juridinio asmens valdymo ypatumus Read more...

2024-01-25

Restruktūrizavimo plano rengimo gairės 2024 metams yra būtinos priemonės įmonėms, kurios susiduria su finansiniais sunkumais. Šios gairės yra naudingos ne Read more...