Įmonės likvidavimas

Įmonės likvidavimas, kaina, procesai, naudinga informacija [2024]. Įmonės likvidavimas, kiek laiko užtrunka, kiek kainuoja. Administratoriaus procesų valdymas, konsultacijos ir kita naudinga informacija.

Likvidavimo pagrindai ir procedūros

- Bendrovė/įmonė gali būti likviduojama pagal Civilinio kodekso nustatytus pagrindus.
- Sprendimą gali priimti akcininkų susirinkimas, juridinių asmenų registro tvarkytojas ar teismas.
- Ypatingos procedūros taikomos, kai sprendimą priima juridinių asmenų registro tvarkytojas.

Likvidatoriaus (bankroto administratorius) paskyrimas ir vaidmuo 2024 metais

- Likvidatorius yra paskiriamas po sprendimo likviduoti bendrovę.
- Likvidatorius perima bendrovės vadovo ir valdybos teises bei pareigas.
- Likviduojamos bendrovės dokumentai turi atspindėti jos teisinį statusą.

Akcininkų susirinkimas

- Akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo likviduoti nemokią bendrovę.
- Susirinkimas gali nustatyti sprendimo įsigaliojimo datą, bet ne ankstesnę nei sprendimo priėmimo diena.

Įmonės likvidavimas dėl bankroto

- Įmonės likvidavimas bankroto atveju vykdomas pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą.
- Skiriasi procesas, kai likvidavimas vykdomas dėl bankroto.

Kreditorių apsauga ir įmonės turto skirstymas

- Pirmenybė teikiama kreditorių reikalavimų tenkinimui.
- Įmonės turtas dalijamas akcininkams tik po visų kreditorių įsipareigojimų įvykdymo.
- Teisminiai ginčai dėl skolų gali atidėti turto dalijimą.

Įmonės likvidavimo atšaukimas

- Sprendimą atšaukti likvidavimą gali priimti tas pats organas, kuris priėmė likvidavimo sprendimą.
- Sprendimas negali būti atšauktas, jei akcininkai jau gavo dalį turto.

Kiek gali kainuoti įmonės likvidavimas? Ar turite kitų klausimų?
Susisiekite su mumis, pakonsultuosime

D.U.K

Įmonės likvidavimo klausimai ir atsakymai, su kuriais susiduriame praktikoje.

Įmonės likvidavimą gali inicijuoti visuotinis akcininkų susirinkimas, juridinių asmenų registro tvarkytojas ar teismas, remiantis Civilinio kodekso nuostatomis.
Perima įmonės vadovo ir valdybos teises, atsako už likvidavimo proceso valdymą ir užtikrina, kad visi reikalavimai būtų vykdomi pagal teisės aktus.
Ne, akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo likviduoti nemokią bendrovę. Nemokios bendrovės likvidavimas vyksta pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytą tvarką.
Įmonė tampa likviduojama nuo visuotinio akcininkų sprendimo likviduoti bendrovę priėmimo dienos arba nuo nustatytos sprendimo įsigaliojimo datos.
Kreditorių interesai yra apsaugoti atsiskaitymo eile, nustatyta Civilinio kodekso. Likviduojama bendrovė privalo pirmiausia atsiskaityti su kreditoriais prieš dalijant likusį turtą akcininkams.
Jei kyla teisminiai ginčai, bendrovės turtas negali būti dalijamas akcininkams, kol teismas neišspręs ginčų ir nebus atsiskaityta su kreditoriais.