Įmonės / juridinio asmens bankrotas

Kas gali inicijuoti įmonės bankrotą?

Įmonės bankrotą gali inicijuoti:
- Kreditoriai (įskaitant įmonės darbuotojus, negaunančius laiku atlyginimo).
- Savininkas.
- Įmonės administracijos vadovas.
- Likvidatorius.
Dėl iniciavimo kreipkitės į Centrinį bankroto biurą elektroniniu paštu arba telefonu.

Kada įmonė laikoma nemokia?

Įmonė laikoma nemokia, kai ji neatlieka iš anksto apmokėtų darbų, nemoka skolų arba pradelsta įsipareigojimų. Bankroto procesas pradedamas, kai įmonė nemoka darbo užmokesčio, mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ar priteistų sumų.

Kas yra įmonės bankroto proceso administratorius?

Įmonės bankroto proceso administratorius gali būti fizinis asmuo arba įmonė. Svarbu, kad būtų gerai susipažinęs su bankrutuojančios įmonės veikla ir valdymu, taip pat palaikyti ryšius su kreditoriais. Administratorius atsakingas už turto saugumą ir nuostolių mažinimą.

Ką daryti, jei įtariama tyčinio bankroto sukėlimas?

Jeigu yra įtarimų dėl tyčinio bankroto, administratorius privalo patikrinti įmonės atliktus sandorius per paskutinius 3 metus iki bankroto paskelbimo. Jei nustatoma tyčinė veika, įmonės savininkas privalo padengti žalą savo turtu.

Kokios yra įmonės vadovo atsakomybės nemokumo atveju?

Įmonės vadovas turi tiesioginę atsakomybę informuoti akcininkus apie įmonės finansinę būklę ir siūlyti sprendimus nemokumo atkūrimui. Jei vadovas nedelsdamas neinicijuoja nemokumo proceso, jis gali būti atsakingas už padarinius.

Ar galima vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka?

Taip, pagal įstatymą, privaloma pirmiausia siūlyti kreditoriams bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Tai leidžia efektyviau ir greičiau spręsti bankroto klausimus.

Turite klausimų? Susisiekite su mumis

Mūsų paslaugos

Sutvarkysime buhalterinę apskaitą ir nustatysime įmonės mokumą/nemokumą;
Suorganizuosime kreditorių susirinkimą dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka;
Paruošime pasiūlymus akcininkams dėl mokumo atkūrimo arba nemokumo proceso inicijavimo;
Paruošime pranešimus kreditoriams dėl nemokumo proceso inicijavimo;
Paruošime pasiūlymus kreditoriams dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka;

Paruošime pasiūlymus kreditoriams dėl pagalbos įmonės finansiniams sunkumams įveikti;
Paruošime ieškinį teismui dėl bankroto bylos iškėlimo;
Atsakysime į visus klausimus, susijusius su bankroto procesu;
Konsultuojame ir patariame nemokamai.

Kur dirbame?

Dirbame visoje Lietuvoje. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Panevėžyje, Marijampolėje, Utenoje ir t.t.